banner1

 

Kære kollega!

Er du medlem af Tandlægeforeningen med hovedarbejdsplads på Sjælland udenfor Storkøbenhavn, så er du automatisk medlem af Sjællands Tandlægeforening - STF. Zealand
Sjællands Tandlægeforening har i dag omkring 900 medlemmer, der repræsenterer alle sektorer: dvs. klinikejere, offentligt og privatansatte tandlæger.
Sjællands Tandlægeforening er landets næststørste kredsforening. På det årlige repræsentantskabsmøde mønstrer vi 16 mandater, svarende til størrelsen af kredsbestyrelsen.
Kredsbestyrelsen vælges hvert år på den lokale generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted i oktober måned og alle medlemmer er meget velkomne til at deltage og give debatten indhold. Jo større fremmøde, jo bedre og mere nuanceret debat.
Kredsbestyrelsen arrangerer lokal kursusaktivitet, udpeger personer til varetagelse af klagesagsarbejde, udgiver et netbaseret blad, er part i Tandpinevagten og arbejder gennem interne udvalg med fagpolitiske problemstillinger.

Hjemmesiden er sidst opdateret den 15. januar 2017