banner1

 

Kære kollega!

Er du medlem af Tandlægeforeningen med hovedarbejdsplads på Sjælland udenfor Storkøbenhavn, så er du automatisk medlem af Sjællands Tandlægeforening - STF. Zealand
Sjællands Tandlægeforening har i dag omkring 900 medlemmer, der repræsenterer alle sektorer: dvs. klinikejere, offentligt og privatansatte tandlæger.
Sjællands Tandlægeforening er landets næststørste kredsforening. På det årlige repræsentantskabsmøde mønstrer vi 16 mandater, svarende til størrelsen af kredsbestyrelsen.
Kredsbestyrelsen vælges hvert år på den lokale generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted i oktober måned og alle medlemmer er meget velkomne til at deltage og give debatten indhold. Jo større fremmøde, jo bedre og mere nuanceret debat.
Onsdag, den 4. oktober afholdtes årets kredsgeneralforsamling. I år var det en helt speciel 'forestilling', da der først blev afholdt en stiftende generalforsamling for Region Sjællands Tandlægeforening, efterfulgt af den ordinære kredsgeneralforsamling, hvor vigtigste punkt var nedlæggelse af foreningen. Læs alt om baggrunden i INFO!
     
Referat Regions Sjællands Tandlægeforening Referat Sjællands Tandlægeforening.  

 

Hjemmesiden er sidst opdateret den 9. oktober 2017